Elvor och Janne Ohlin predikar under bönedagen lördag 17 mars i Emanuelskyrkan i Kungsbacka.


Efter välkomstkaffet samlas vi i kyrksalen för lovsång, tillbedjan och bön för att sedan låta Guds Helige Ande leda oss vidare i bön för och med varandra. Vi är som vanligt i kyrkan hela dagen, äter lunch  någonstans ute på någon av Kungsbackas många restauranger men fikar i kyrkan tillsammans. Emanuelskyrkan ligger på 5 minuters gångavstånd från Kungsbacka station.

Anmälan till Ulf Friederici  mobil: 0766-164940  e-post: ulffriederici@live.se
eller till Inger Jannesson  mobil: 0760-491691  e-post ingerjannesson@mail.com 

Ungefärliga tider för dagen:
09.30     Inger och Ulf hälsar välkommen med kaffe och gemenskap.
10.00     Lovsång och vittnesbörd.
10.30     Bibelundervisning.        
11.15     Bensträckare.
11.30     Bön för och med varandra i smågrupper.
12.30     Lunch.
13.30     Lovsång och vittnesbörd.
14.00     Bibelundervisning.
14.45     Bensträckare
15.00     Fortsatt bön för och med varandra i smågrupper.
16.15     Vi firar nattvard.
16.30     Avslutning.

 

VÄL MÖTT TILL EN DAG INFÖR GUDS ANSIKTE