Fridsfursten av Akiane Kramarik

BESÖKSGRUPPER PÅ DE SVENSKA FÄNGELSERNA

Leif och Vivianne Lindström besöker var fjortonde dag fängelset i Karlskoga där 15-17 interner får fika med hembakt bröd. Efter fikat blir det en stunds allmänt prat om livet och sedan följer bibelstudier. Vivianne brukar även ha med sig enkla tavlor som hon själv tillverkat  med kristet motiv och som lottas ut. Hennes tavlor är mycket uppskattade av internerna.
 

Du som vill stödja fängelseprojektet JESUS FOR LIFE kan sätta in ditt bidrag på konto nr: 914 526 290-4 med clearing nr: 8105-9 (Swedbank) eller på BankGiro nr 467-7548. Märk ditt bidrag med "fängelseprojektet".

 

Kontaktpersoner: 

(de svenska fängelserna) Leif Lindström, mobil: 0707-143800, E-post: leif.lindstrom@spray.se

(PR och ekonomi) Lennart Janson, mobil: 0707-508082, e-post: lennartjanson1(at)gmail.com