Ferder Seilasen 2015 Ferder Seilasen 2015

KAPPSEGLING

 

Från och med november 2010 och till och med våren 2018 hade 6-7 kristna kappseglare tillgång till en segelbåt av typ J/97. Skrovet bar namnet JESUS FOR LIFE på båda sidor med stora bokstäver och i båda gennakrarna fanns 5 m höga kors i avvikande färg. Med en
3 m hög logotyp av Alpha symbolen i storseglet ville vi i besättningen peka på alla de frågor som många människor går och bär på samt möjlighet för dem att kunna gå en Alpha kurs. Seglarbiblar (Nya Testamentet med vittnesbörd från olika personer) samt Alpha broschyrer fanns med ombord för att delas ut till intresserade personer. Målet var att sprida kunskap om Jesus Kristus inom och runt kappseglingsfolket. Genom gott föredöme, trevligt bemötande på kappseglingsbanan och supergott hanterande av J/97 båten i alla väder vann teamet respekt och ära för Jesus. I början av maj såldes båten till ett finskt team från Helsingfors som fortsätter kappseglandet i sina farvatten.

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Länkar

Länk till Alpha Sverige: http://sverige.alpha.org

Kontakt

                              Ulf Jacobsson              Lennart Janson                                                     

                              ulfjac(at)gmail.com         lennartjanson1(at)gmail.com                                           

                              Mobil: 0702-335373       Mobil: 0707-508082